Светлина от мъдрост

 
     СВЕТЛИНА ОТ МЪДРОСТ

Всеки ден за мен е смисъл нов,
бляскава следа в тъмнина,
ярък лъч от светлина,
шепот на молитва към Отца.

Полет с изгрева на слънце,
леко, леко с топлота,
животът ти показва,
има смисъл, има светлина.
Виж СВЕТЛИНА ОТ МЪДРОСТ
 
Съдържание:
Известява сеСветлина от мъдрост;Молитва; Сияние; Коледа е дошла; Великден; Молба към теб…