Премъдрост

 
ПРЕМЪДРОСТ
 
Моля ти се, Боже,
ръката твоя да ме води,
мантията ти да ме закриля,
пътя ангели да го огряват,
да имам мощ и сила.

Моля те, доброто да възтържествува,
да има почит, чест и слава за народа,
хамбарите със златно жито да са пълни,
вълшебната вода да просъществува.

Да има мир и благодествие,

да има между народите взаимност,
светът да се вразуми, да проумее,
човечеството да се гордее.
Виж ПРЕМЪДРОСТ
 
Съдържание:
Щедрост; Реалност; Вълшебства в реално време; Устрем; Откровение; Това е дар; Сияние; Пътник; Премъдрост; Молба; Необикновена.