Криле на душата

 
           НА ЯВЕ

С малките, дребни неща
ти покори вечността,
пиша и пея за теб,
светът да узнае това.

С обикновени слова,

шепот, дума, милувка,
с нежност и топлина
аз искам теб да даря.

Цялата обич в света

искам да ти поднеса,
с усмивка и светлина
аз искам теб да даря.
Виж КРИЛЕ НА ДУШАТА

Съдържание:
Частица от мен; Криле на душата; Моля те; Откровение; На яве; Всичко.