111 стихотворения за любовта - първи цикъл

                           АЗ СЪЩЕСТВУВАМ 

 

                     Не забравяй, че аз съществувам,

                     не забравяй, че любовта съществува,

                     не забравяй, че жената лудува,

                     не забравяй, че душата ликува.

 

                     Какво от това, че не разбираш,

                     какво от това, че ти саботираш,

                     любовта изисква горещо сърце,

                     а на сърцето му трябва лице.

 

                     Нищо не казвай – върви,

                     слушай сърцето – мълчи,

                     чуй шепота на вълните,

                     топлия пясък, игрите.

 

                                          Мая Андонова

Виж 111 СТИХОТВОРЕНИЯ ЗА ЛЮБОВТА - ПЪРВИ ЦИКЪЛ

за абонамент:

"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД;
каталог АБОНАМЕНТ 2021;
стр. 29; кат. № 1865 -
111 СТИХОТВОРЕНИЯ ЗА ЛЮБОВТА

"ДОБИ ПРЕС" ЕООД;
каталог АБОНАМЕНТ 2021;
стр. 19; кат. № 1041-2 -
111 СТИХОТВОРЕНИЯ ЗА ЛЮБОВТА

Съдържание: МЕЧТИ ОТ НАДЕЖДА - първи цикъл
Престраши се; Любовта е…; Истина; Любов; Без дъх; Тази песен е за теб; Светулки; Прилив; Писмо; Ангел за теб; Има; Светлина; Теменужки за теб; Какво; С песен ще те повикам; Да намериш любовта; Зов от любов; Моето сърце; Приседни; Как да намеря любовта; Да се заслужи любовта; Аз съществувам; В теб търся любовта; Единствена; Защо; Някой те показа; Южно момиче; Божествена; Поука; Вечност; Път; Научи ме; Мечти от надежда; Размисъл.