111 стихотворения за любовта - първи цикъл

                              МОЕТО СЪРЦЕ

 

                        Моето сърце тупти,

                        моля те, поспри,

                        не казвай нищо,

                        просто замълчи.

 

                        Безкрайно синьо небе

                        и океан, пълен с мечти,

                        едно сърце мълви,

                        моето сърце тупти.

 

                        Лодката ухае на любов,

                        копнежи с морските вълни,

                        едно сърце за теб мълви,

                        моето сърце за теб тупти.

 

                                       Мая Андонова

Виж 111 СТИХОТВОРЕНИЯ ЗА ЛЮБОВТА - ПЪРВИ ЦИКЪЛ

за абонамент:

"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД;
каталог АБОНАМЕНТ 2022;
кат. № 1865 -
111 СТИХОТВОРЕНИЯ ЗА ЛЮБОВТА

"ДОБИ ПРЕС" ЕООД;
каталог АБОНАМЕНТ 2021;
кат. № 1041-2 -
111 СТИХОТВОРЕНИЯ ЗА ЛЮБОВТА

Съдържание: МЕЧТИ ОТ НАДЕЖДА - първи цикъл
Престраши се; Любовта е…; Истина; Любов; Без дъх; Тази песен е за теб; Светулки; Прилив; Писмо; Ангел за теб; Има; Светлина; Теменужки за теб; Какво; С песен ще те повикам; Да намериш любовта; Зов от любов; Моето сърце; Приседни; Как да намеря любовта; Да се заслужи любовта; Аз съществувам; В теб търся любовта; Единствена; Защо; Някой те показа; Южно момиче; Божествена; Поука; Вечност; Път; Научи ме; Мечти от надежда; Размисъл.