Белег от един живот

Чувствам се като малка вселена –
стълба, по която изкачвам
се бавно с надежди и мечти,
и любов, без която не мога.
Стих безкраен и ръка,
която нежно ми казва:
„Аз съм твоя опора.“

                          Мая Андонова

Виж БЕЛЕГ ОТ ЕДИН ЖИВОТ
Съдържание:
Какво е любовта; Белег от един живот; Подарих ти любов; Какво е…; Там, където; Ще ти говоря за любов; На съдбата дай време; Знаеш ли как; Не се страхувай…; Защо; Благослов; Искам да те обичам; Без грим; Не те разбирам; Грешката ми е; Когато теб те няма; При мен остани; Моя любов; Дълго чаках това; Жената е…; Просто да си жена; Аз съм; Ти си жената; Когато истински обича; Чудо в един живот; Как можеш да си жена; Жената е жена; Любов неизживяна; Аз съм този.