Коледни камбанки

       НЕБЕ…КАКВО?


Небе необятно и красиво

и очи вперени като дете,
едно море от толкова звезди,
как искам да те докосна,
да почувствам звездното небе.


Тази Коледа да е красива,

да е обсипана с доброта,
хората да се обичат,
да има мир и светлина,
сърцата да са щедри,
любовта да се носи по света.

                         Мая Андонова

Виж КОЛЕДНИ КАМБАНКИ