Свети Спас

Свето Възнесение Господне

Свети Спас  

 

Свети Спасе, дай дъждец –

да се напои земята,

да растат житата,

а сърцата да се чистят с росата.

     Мая Андонова

Виж СВЕТИ СПАС