Път и мъдрост

Път и мъдрост
 
Любовта е нежност, възторг,
усещане, страст и емоция.
За нея трябва да пеем,
в танц сред дервишите да се слеем.
                                    Мая Андонова
Виж ПЪТ И МЪДРОСТ
Суфи - мъдрост, знание и път.