Орхидеи и обич

 
ДАЛЕЧЕ В БЕЗКРАЯ

Една роза за теб,
защото ти си роза –
нежна и красива.

Ароматът й достига,
там, където шейхът
чувствата разкрива.

Той е благ, но страшен –

всичко тук замира.

Само ароматът,

нежността и красотата
дъхът на шейха спират.
Виж ОРХИДЕИ И ОБИЧ
 
Съдържание:
Знание; Какво; Писмо; Пътека; Окото на Сахара; Ден обикновен; Далече в безкрая.