С теб за България

КАТО ДЛАНТА...
 
    Малка си, Българийо,
    като дланта човешка,
    но носиш бъдещето,
    чест и слава по света.

    Каква си ти, коя си ти,
    с думи не мога да опиша,
    но мога да ти подаря
    късче от моята душа.

    Малка си, но си огромна,
    пазиш чистота и светлина,
    и даваш на земята ни
    плодовете и благодатта.
   Мая Андонова

Виж С ТЕБ ЗА БЪЛГАРИЯ

Българският творец не само трябва да продължава традицията, а да създава отново и отново блага. Да работи за родината си със сърце и душа, с любов и красота, като влага мъдрост в творчеството си.

Съдържание:
Българска чест, Моя страна, Единствена, Като дланта..., България, Несравнима, Величие, Благодат, Поморие, Варна, Мелник, Родолюбие, Чест и слава.