Душите ни са пъстри. Магията сме ние. Вълшебството ни носи. Реем се там, където ни тегли светлината. Сияйните цветчета ни броят с поглед. Техните главички изчисляват нашето щастие.
  Сладостта на спокойствието и добротата усещам. Лъха ме мигновеното просветление, че има творци по съдба. Радвам се, че точно днес тези картини ми се представиха. Точно този творец – приятел споделя доволството си от живота.
   В далечни светове, в далечни мигове ни отвежда, напиращата свобода на мисълта. А истината е тази, че ние сме тук сега и имаме шанса да се насладим на желанието да бъдем самите себе си.
    Усещането е лично. Омаята е благородството, което струи от багрите.
   Сърцето, цветето, жената и още нещо са важни в картините. Така, както е важно и чувството за съчетаване на дребните неща. Хармонията се носи от статиката на очакването. Очакване за нещо хубаво, добро, мило, усмихнато и неочаквано красиво.
    Цвят очарование и душа спокойствие. Цвят безвремие и душа надежда. Цвят благодат и душа съдба.
    Благодаря сърдечно за радостта, изпитана след погледа на картините ви.
    Времето е константата – показател за чудесните неща в Живота. Моето време, прекарано сред изложбата, е заредено с очарование. Следователно обликът на творенията трябва да се показва още и още. Искрено се надявам повече хора да зарадвате.

    Още веднъж благодаря!
    Мило ми е да се разделя с вашите картини. Но се радвам, че имах шанса да ги видя!
    Отзиви от изложба на Мая Андонова 


Мая Андонова е много мощен естествен талант, създаващ фина живопис – модерна и звучна – която е нейната специфична формула в изкуството. Притежава лирична чувственост – стихия, която надминава всичко останало чрез реализация  в картини, поезия, проза, книжки за деца, пощенски картички… Толерантност, искреност, любов – достойнства невъзможни за дефиниране!

Думите са малко за българката Мая Андонова – автора, поета, писателя, художника, илюстратора. Тя създава и пише съвременна история със свой собствен почерк – със силата на духа си и с откровение и обич обединява хората чрез изкуството си.