Всеки от нас би се запитал: Защо ли е издадена тази книга? Отговорът на този въпрос идва от само себе си, още щом човек я разлисти. 
      Книгата на младата авторка е една потребност на хората, да се осветли по различен начин реалното и истинското. С тази книга тя ни въвлича в едно много специално състояние на релаксация, зареждане и пречистване на душата. Написана е с много любов, искреност и е много истинска. 
      По време на творческия процес авторката изживява духовна наслада. Може би затова всичко изглежда така свежо и чисто. Творбите й са заредени с позитивизъм и доброта. Те са необичайни и бликащи от енергия, изключително интригуващи и много интересни. 
      Във всички творби авторката е изляла любовта от душата си – чиста като изворна вода. Когато човек чете стиховете, има неповторимото усещане за утринна роса и ефирност, побиват го тръпки, иска му се да стане по-добър.
      Интересното за творчеството на Мая е, че нейните произведения се раждат, когато трябва. Всяко едно от тях е мисъл, която узрява и чак тогава се проявява като творба, превръща се в духовна храна за всеки.
      Измерението на щастието е в различни единици, но авторката е истински вълшебник, който прави хората по-добри и благородни, и мисля - щастливи и пречистени.
      


Мая Андонова е много мощен естествен талант, създаващ фина живопис – модерна и звучна – която е нейната специфична формула в изкуството. Притежава лирична чувственост – стихия, която надминава всичко останало чрез реализация  в картини, поезия, проза, книжки за деца, пощенски картички… Толерантност, искреност, любов – достойнства невъзможни за дефиниране!

Думите са малко за българката Мая Андонова – автора, поета, писателя, художника, илюстратора. Тя създава и пише съвременна история със свой собствен почерк – със силата на духа си и с откровение и обич обединява хората чрез изкуството си.