Да си свободна по дух, да си себе си – това ти тава крила, дава ти всичко – да си целеустремена с бистър ум и доброта.
Трудностите, които преодоляваш, те правят по-силна, уверена в силата, която умело те направлява. Ти си част от нея и тя е част от теб.
Да бягаш от лошите неща и хора, за да оцелее тялото ти, да спасиш душата си.
Да вървиш по добрия и правилен път, да търсиш себе си. Да не се отказваш, да се бориш за истинските, стойностни неща в живота.
Когато си сама, това ти дава възможност да наблюдаваш около себе си, да разсъждаваш необезпокоявана от никого.
Невидима за всички, опитваш се да разбереш съдбата, да чуеш мислите си. Да върнеш времето назад, в състояние на медитация да видиш живота по-добър, по-смислен и одухотворен. Дори в тъмнината да видиш светлината. Да чуеш душата, да разбереш тялото си. 


    Думите са малко за българката Мая Андонова – автора, поета, писателя, художника, илюстратора. Тя създава и пише съвременна история със свой собствен почерк – със силата на духа си и с откровение и обич обединява хората чрез изкуството си.