ПОРЕДИЦА МИНИАТЮРНИ КНИЖКИ
      БЪЛГАРИЯ - ЦЕЛ И СМИСЪЛ

              БЪЛГАРСКА ЗЕМЯ

     В мислите ми идваш неусетно,
     връщам се при тебе пак,
     в отминалите ми години –
     спомени за любов и нежен плам.

     Земя, като малко зрънце си ти,
     трябва ти любов и светлина,
     трябва ти нежност и добра ръка,
     много труд, грижи и вода.

     Ти си песен, ти си обич,
     ти си нежност, ти си гордост,
     ти си хубост и величие –
     несравнима българска земя.
                             Мая Андонова


Любовта е нежност,
възторг, усещане,
страст и емоция. 
         Мая Андонова
 
Мая Андонова е автор, на който съдбата предоставя възможност да работи, да създава изкуство, което обича. Дар, който животът дава на човека да твори, да е полезен. Изгражда го като личност, със силата на езика да развива въображението. Подарява му необятно пътуване в света на изкуството.
Това е изградената марка и почеркът със стила на един творец.