Любов и взаимност

 
СВЕТЛИНА ОТ МЪДРОСТ

Всеки ден за мен е смисъл нов,
бляскава следа в тъмнина,
ярък лъч от светлина,
шепот на молитва към Отца.

Полет с изгрева на слънце,
леко, леко с топлота,
животът ти показва,
има смисъл, има светлина.
Виж ЛЮБОВ И ВЗАИМНОСТ
 
Съдържание:
Пътник; Това е дар; Витлеемска звезда; Великден; Светлина от мъдрост; Образ; Смисъл; Прилив; Щедрост; Премъдрост.