Един миг вечност

 

ЧЕТИРИТЕ ЕЛЕМЕНТА

Това е нежно създание,
което особено блести.
Само познавач, ценител
ще разбере това.

Истинският мъж обича,
истинският мъж цени,
истинският мъж доказва,
истинският мъж боготвори.

Какво си ти за мен,
какво съм аз за теб?
Едно и също нещо -
въздухът, земята,
огънят, водата.
Виж ЕДИН МИГ ВЕЧНОСТ

Съдържание:
Вечност; Съдба; Вяра; Размисъл; Поглед; Стъпка; За теб; Блян; Божествена; Четирите елемента; Дар; Живот; Поука; Родолюбие.