С теб за България

   ПОМОРИЕ
 
   Поморие е нежен полъх,
   Поморие е свят спокоен,
   за теб е тази песен,
   за хората с този огън.

   Когато видиш ти градчето,
   пясъка, слънцето, морето,
   душата започва да се носи,
   а сърцето нежно ги докосва.

   
Това е приказна омая,
   това е късчето от рая,
   трябва му частица благослов,
   трябва му хармония, любов.
       Мая Андонова
Виж С ТЕБ ЗА БЪЛГАРИЯ

Българският творец не само трябва да продължава традицията, а да създава отново и отново блага. Да работи за родината си със сърце и душа, с любов и красота, като влага мъдрост в творчеството си.

Съдържание:
Българска чест, Моя страна, Единствена, Като дланта..., България, Несравнима, Величие, Благодат, Поморие, Варна, Мелник, Родолюбие, Чест и слава.