Откровение

 
     ЖИВОТ

В магичен миг
се ражда живот
и любовта обгръща
човека готов.

В този нежен танц

душите ликуват,
очите говорят,
телата горят.

Живот се дава за обич,

пропуснати думи,
прошка дори,
смело ръка протегни.

Виж ОТКРОВЕНИЕ
 
Животът е реална игра,
има писани и неписани правила.

Съдържание:

Поморие; Откровение; Защо…; Единствена; Благослов; Това съм аз; Тази песен е за теб; Светулки; Живот.