Орхидеи и обич

 
ДЕН ОБИКНОВЕН

В обикновен, прекрасен ден

змията срещнала бедняк –
попитала го тихо  
и нежно го обвила.

Една прегръдка мила

и силует на самодива –
шепот, дума – с мъдрост
змията го дарила
Виж ОРХИДЕИ И ОБИЧ
 
Съдържание:
Знание; Какво; Писмо; Пътека; Окото на Сахара; Ден обикновен; Далече в безкрая.