За годините напред


   МОЯ СТРАНА

Моя България си ти,
моя любов и тъга,
моя страст, доброта,
моя родина, моя душа!

Когато се връщам,
думите редят се,
сълзите напират,
домът ме вика – ела.

Моя България си ти,
моя усмивка и топлина,
моя България си ти,
несравнима и без слова.
                       Мая Андонова

Виж ЗА ГОДИНИТЕ НАПРЕД