С любов за теб

           

    ПРИЛИВ

Любов – събуди сутринта,
пролет – чувствата разпали,
в тайнство се обви нощта –
тайнства, чувства и съдба.

Тази сутрин на пристана
любов, любов ще те чакам –
моля небето, питам водата,
полъха на вятъра слушам.

Ела, ела – любов събуди сутринта,
ела, ела – чувства разпали с пролетта,
ела, ела – в тайнство се обви нощта –
тайнства, чувства и съдба.
Мая Андонова
Виж С ЛЮБОВ ЗА ТЕБ
Всичко е казано, тежат ни годините, но всичко написано, остава в годините.
Съдържание:
С любов за теб; Невинност; Смисъл; Различен; Образ; Взаимност; Вдъхновение; Прилив; Само  с теб; Истина.