Смело подай ръка

СМЕЛО ПОДАЙ РЪКА
Ела седни така –
ще играем игра
и света ще научи,
тази игра с правила.
          Мая Андонова
Виж СМЕЛО ПОДАЙ РЪКА