Шейна

ШЕЙНА
 
Шейна към теб се носи,
пълна с подаръци
и лакомства добри.
Виж ШЕЙНА