Чадър

  ЧАДЪР

Чадърът помощник е добър,
когато дъжд ръми.

Виж ЧАДЪР