Питка

Откъс от 
СЕВЕРНО МОМЧЕ
     Мая Андонова
Виж ПИТКА