Чушка

   ЧУШКА

   Чушчица червена,
   може и зелена.

   Откъс от
   ВАЗИ НА ИЗОБИЛИЕТО
                    Мая Андонова

Виж ЧУШКА