Праз

ПРАЗ
За вашата добра храна,
празът идва на мига.
Откъс от
НИЕ СМЕ ПРИЯТЕЛИ ДОБРИ
                      Мая Андонова
Виж ПРАЗ