Премъдрост

ПРЕМЪДРОСТ

 

Моля ти се, Боже,

ръката твоя да ме води,

мантията ти да ме закриля,

пътя ангели да го огряват,

да имам мощ и сила.

 

Моля те, доброто да възтържествува,

да има почит, чест и слава за народа,

хамбарите със златно жито да са пълни,

вълшебната вода да просъществува.

 

Да има мир и благодествие,

да има между народите взаимност,

светът да се вразуми, да проумее,
           човечеството да се гордее.


Виж ПРЕМЪДРОСТ
 
9,5 см х 16 см