Теменужка

            ТЕМЕНУЖКА

    За пролетта ме приготви,

    с премяна нова ме дари.

Виж ТЕМЕНУЖКА
пощенска картичка