Средиземноморско момиче

    - Къде си духовност?
    - Цялата съм духовност,
      но все пак я търся...
Виж СРЕДИЗЕМНОМОРСКО МОМИЧЕ
(картичката се сгъва)
6 см х 7,5 см