Баварски къщи


Виж БАВАРСКИ КЪЩИ
(картичката се сгъва)
7,5 см х 5,5 см