Синчец

Свободата е навсякъде.
Пречки за красотата няма -
даже в пустинята цъфтят цветя.
Виж СИНЧЕЦ

(картичката се сгъва)

5 см х 7,5 см