Свети Димитър

Виж СВЕТИ ДИМИТЪР

пощенска картичка