Зайко - Бобо

пощенска картичка                  
 
     ЗАЙКО - БОБО
 
                   Аз съм БОБО...
    и кошничката зеленчуци е от мен.
Виж ЗАЙКО - БОБО
пощенска картичка