Премъдрост

    СИЯНИЕ
Нощ тиха, необикновена,
хоризонта в светлина огрян,
морето шепне на човека -
Господ - той е, за миг е поспрял. 

Да покаже той на човека,
да подскаже, да го вразуми,
мисленето да си промени,
за да може напред да върви.
Виж ПРЕМЪДРОСТ
Съдържание:
Щедрост; Реалност; Вълшебства в реално време; Устрем; Откровение; Това е дар; Сияние; Пътник; Премъдрост; Молба; Необикновена.