Премъдрост

 
ПЪТНИК
 
Ръка подаде –
аз хляб ти дадох,
вода поиска –
подслон ти дадох.
 
Кой си, не те попитах –
не хранех любопитство,
направи го самия ти –
за отплатата, която аз ти дадох.

Човече странен –
със странни мисли,
думите са ти различни –
съдържанието също.
 
Но погледа ти топъл
и приказката блага,
ръката, която ми подаде,
с мисълта разбрах коя е...
Виж ПРЕМЪДРОСТ
 
Съдържание:
Щедрост; Реалност; Вълшебства в реално време; Устрем; Откровение; Това е дар; Сияние; Пътник; Премъдрост; Молба; Необикновена.