Криле на душата

 
КРИЛЕ НА ДУШАТА

Свиря тази мелодия за теб,
клавишите леко докосвам,
погледът втренчено слуша,
снагата шепти – ела, приседни
нежно и ти клавишите докосни.

Тази мелодия ще покори
всяко сърце, душа и очи,
с които света ще научи
мелодията на наште души.
Виж КРИЛЕ НА ДУШАТА

Съдържание:
Частица от мен; Криле на душата; Моля те; Откровение; На яве; Всичко.