Любов и взаимност

 
   ОБРАЗ

Косата й неопитомена,
короната й необезспокоена,
а снагата гордо се придвижва,
напред върви целеустремена.

Пътеката нежно й говори,
вятърът с клоните подсвирва,
облаците леко се придвижват,
а слънцето сладко й намига.

Каква е таз хармония,
каква необяснимост –
природата с човека
да са във взаимност.
Виж ЛЮБОВ И ВЗАИМНОСТ
 
Съдържание:
Пътник; Това е дар; Витлеемска звезда; Великден; Светлина от мъдрост; Образ; Смисъл; Прилив; Щедрост; Премъдрост.