Любов и взаимност

 
   СМИСЪЛ

Вятър косите ти разроши
и ехото отеква тъй далеч,
а погледът ти рее, рее –
чувстваш, че до теб е Бог.

Животът ти е низ от стъпки,
душата ти е пълна с любов,
създаваш, без да знаеш –
какви са чудеса и път.

И продължаваш да се бориш,
и продължаваш все напред,
и само времето показва –
туй създадено е за светът.
Виж ЛЮБОВ И ВЗАИМНОСТ
 
Съдържание:
Пътник; Това е дар; Витлеемска звезда; Великден; Светлина от мъдрост; Образ; Смисъл; Прилив; Щедрост; Премъдрост.