Любов и взаимност

 
ПРЕМЪДРОСТ

Моля ти се, Боже,
ръката твоя да ме води,
мантията ти да ме закриля,
пътя ангели да го огряват,
да имам мощ и сила.

Моля те, доброто да възтържествува,
да има почит, чест и слава за народа,
хамбарите със златно жито да са пълни,
вълшебната вода да просъществува.

Да има мир и благодeнствие,
да има между народите взаимност,
светът да се вразуми, да проумее,
човечеството да се гордее.
Виж ЛЮБОВ И ВЗАИМНОСТ
 




Съдържание:
Пътник; Това е дар; Витлеемска звезда; Великден; Светлина от мъдрост; Образ; Смисъл; Прилив; Щедрост; Премъдрост.