Един миг вечност

 

      РОДОЛЮБИЕ

От другий свят съм аз,
дошла да преобразя -
народ суров -
светът да стане нов.

Да има нежност и любов,
утеха и закрила.
Човекът нов
да бъде за това готов.

България да процъфти,
света да удиви,
на картата незабележима
да стане несравнима.

Грижовен стопанинът да стане,
да е отговорен и добър,
да работи, да създава
дела, покрити с блага.
Виж ЕДИН МИГ ВЕЧНОСТ

Съдържание:
Вечност; Съдба; Вяра; Размисъл; Поглед; Стъпка; За теб; Блян; Божествена; Четирите елемента; Дар; Живот; Поука; Родолюбие.