Един миг вечност

 

  РАЗМИСЪЛ

Животът е песен,
животът е лек,
когато до теб,
стои половинка
равна на теб 

Виж ЕДИН МИГ ВЕЧНОСТ

Съдържание:
Вечност; Съдба; Вяра; Размисъл; Поглед; Стъпка; За теб; Блян; Божествена; Четирите елемента; Дар; Живот; Поука; Родолюбие.