Когато се прощава

             НЕ СПОРИ

Грешка ли е, че ти простих,
понякога и това е нужно,
сега говориш много,
но за прошката спориш.

Научи се да прощаваш,
животът ти ще е по-добър,
сърцето ти ще е свободно,
ще може да обича
и по-малко ще греши.

Между грешката и прошката,
само си спомни, какво ти
казах, не спори, прости,
така душата ще лети.
                     Мая Андонова

Виж КОГАТО СЕ ПРОЩАВА

за абонамент:

"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД;
каталог АБОНАМЕНТ 2022;
кат. № 1864 -
ПОРЕДИЦА МИНИАТЮРНИ КНИЖКИ

"ДОБИ ПРЕС" ЕООД;
каталог АБОНАМЕНТ 2022;
кат. № 1041-1
ПОРЕДИЦА МИНИАТЮРНИ КНИЖКИ