Когато се прощава

     ДЕН Е ЗА ПРОШКА

По леко е, когато си простил,
радва се сърцето,
всеки може да греши,
веднъж в годината поне, прости.

По-малко да грешим –
човешко е, нали?
Сега да помълчим,
да бъдем по-добри,
да сме открити,
с искрени души.
                    Мая Андонова

Виж КОГАТО СЕ ПРОЩАВА

за абонамент:

"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД;
каталог АБОНАМЕНТ 2022;
кат. № 1864 -
ПОРЕДИЦА МИНИАТЮРНИ КНИЖКИ

"ДОБИ ПРЕС" ЕООД;
каталог АБОНАМЕНТ 2022;
кат. № 1041-1
ПОРЕДИЦА МИНИАТЮРНИ КНИЖКИ