Когато се прощава

          ЗА КОЙ ЛИ ПЪТ

Прости, за кой ли път прости,
а знаеш ли колко боли,
когато лъжата излезе
и оправдание не намираш,
а после с една дума: „Прости.“

Всичко свършва
и започва с начало –
само с една дума: „Прости.“

                     Мая Андонова

Виж КОГАТО СЕ ПРОЩАВА