Белег от един живот

         МОЯ ЛЮБОВ

С моя светъл лъч
обещавам ти любов,
затварям очи и виждам теб,
търся устните и твоите очи.

С моя светъл лъч
обещавам ти любов,
за мен всичко си ти
и утрото нежно,

и нощите с мен.

С моя светъл лъч
обещавам ти любов
и обичта ти, без която не мога,
и обичта ми, която не спира.
                         Мая Андонова

Виж БЕЛЕГ ОТ ЕДИН ЖИВОТ

за абонамент:

"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД;
каталог АБОНАМЕНТ 2022;
кат. № 1864 -
ПОРЕДИЦА МИНИАТЮРНИ КНИЖКИ

"ДОБИ ПРЕС" ЕООД;
каталог АБОНАМЕНТ 2022;
кат. № 1041-1
ПОРЕДИЦА МИНИАТЮРНИ КНИЖКИ

Съдържание:
Какво е любовта; Белег от един живот; Подарих ти любов; Какво е…; Там, където; Ще ти говоря за любов; На съдбата дай време; Знаеш ли как; Не се страхувай…; Защо; Благослов; Искам да те обичам; Без грим; Не те разбирам; Грешката ми е; Когато теб те няма; При мен остани; Моя любов; Дълго чаках това; Жената е…; Просто да си жена; Аз съм; Ти си жената; Когато истински обича; Чудо в един живот; Как можеш да си жена; Жената е жена; Любов неизживяна; Аз съм този.