Път за двама


 

          ЕДИН ЛЪЧ

Ти си Божие творение,
ти си порив жив,
ти си полъх на море,
ти си огън див.

Ти си малко диамантче

от бразилските недра,
светиш и огряваш пътя
на обърканите господа.

Колко ли му трябва на човека,

за да може да те разбере -
малко бистър поглед и добро сърце
и глава, която здраво да стои на рамене. 

Виж ПЪТ ЗА ДВАМА
Всеки човек се нуждае от посланията на тези стихове. Това е философия и отговори на житейски въпроси. Стихове изпълнени с позитивизъм, енергия за успех, възход в дела, борба, живот и реализация добра. Благодат в дома, здраве и късмет в живота, просперитет в работата.
Съдържание:
Път за двама; Шепот; Поглед; Откровение; Един лъч; Ти; За мен;Молитва; Аз и ти; Избран; Съкровение; Сега; Това е; Цялост.