Изповед

 

  . . .
                     ЖЕНАТА НА...

            На петдесет – жената е успяла,
            не би си позволила да греши,
            прелиства страниците на живота
            и дръзки планове крои.

            На петдесет - жената е разумна,
            не бива да се отрече,
            пресмята и не бърка –
            защо, какво, къде?!

            На петдесет – жената е върхът,
            и нежност, и възхита,
            и трябва да се разбере –
            какво е чудото, къде?! 
                                       Мая Андонова
Виж ИЗПОВЕД