Изповед

 

  . . .
            МЪЖЪТ НА...
   
            На шестдесет мъжът е мъж -
            не бива да се отрече –
            въпроси много не задава,
            само затвърждава и кове.

            На шестдесет мъжът е мъж
            и продължава той напред –
            има формула, която е
            за него – значима и за мен.

            На шестдесет мъжът е мъж,
            учете се от него –
            от опита, от стажа,
            от пътя дълъг и студен.
                                 Мая Андонова
Виж ИЗПОВЕД