Изповед

 

  . . .
                       ИЗПОВЕД

               Едно кътче в моята душа
               е запазено за теб –
               скъп приятел, помощник и другар.

               Другар в трудни и добри дела,

               в житейски изповеди,
               срещи и съдба.

               Какво си ти за мен –

               утеха, възход,
               мъка споделена,
               радост и надежда.

               Спътниче – така ще те наричам –

               не ме вини, искрено желая да няма
               и частица съмнение в твоите очи.

               Винаги ще си с мен –

               от споделеното, видяното,
               почувстваното, изживяното –
               научаваш ти.

               Сложен е животът –

               борба, безсънни нощи,
               много труд и добри дела.

               Създаваш ти блага

               за скъпата родина
               и за народа в таз страна.
               ...
Виж ИЗПОВЕД