Молба към теб...

МОЛБА КЪМ ТЕБ…

Боже, колко си добър,
благ и милостив.
Ти помагаш ни в беда,
пазиш ни и от злина.

Ти самият си любов,
благославяш ни,
чуй наший искрен зов.
В родината ни скъпа
да има мир, светлина…

Народа да е страж
на полята, на горите,
планините и реките.
Домовете да ги има,
да са здрави, невредими…

Родината за нас е скъпа,
земята ни е без цена.
Народа да я пази,
която ти ни завеща.
            Мая Андонова


Виж МОЛБА КЪМ ТЕБ...