Благословение

                              БЛАГОСЛОВЕНИЕ

 

                              Изричаш слова,

                              напиращи отвътре,

                              от твоята душа.

 

                              Молиш Бога

                              за здраве, за живот,

                              за добри дела.

Виж БЛАГОСЛОВЕНИЕ