Благословение

                        БЛАГОСЛОВЕНИЕ

 

                        Изричаш слова,

                        напиращи отвътре,

                        от твоята душа.

 

                        Молиш Бога

                        за здраве, за живот,

                        за добри дела.

Виж БЛАГОСЛОВЕНИЕ