Известява се...

                        ИЗВЕСТЯВА СЕ

 

                        Звън камбанен прозвуча –

                        Сина Божий, роди се, деца!

                        Честито Рождество,

                        добра и щедра Нова Година,

                        да има здраве и късмет,

                        копнежи и мечти,

                        доброто от сърцата да струи!

Виж ИЗВЕСТЯВА СЕ...