Свети Архангел Гавриил

                        СВЕТИ АРХАНГЕЛ ГАВРИИЛ

 

                        О, Великий Гаврииле,

                        застъпниче пред Бога,

                        тайните разкриваш,

                        на хората помагаш.

 

Виж СВЕТИ АРХАНГЕЛ ГАВРИИЛ