Свети Димитър

                     СВЕТИ ДИМИТЪР

 

                     Свети Димитър, това си ти, светецът,

                     който не дава злото да кръжи –

                     помагаш да има жито,

                     да има благини.

Виж СВЕТИ ДИМИТЪР