Свети Антоний

                           Свети Антоний

 

                           От болести предпазваш ти,

                           милостив към нас бъди –

                           в здраве да вървим,

                           в живота да се учим,

                           да не пакостим.

Виж СВЕТИ АНТОНИЙ