Послание

                                    ПОСЛАНИЕ

 

                                 Светят звездите,

                                 топлят душите.

 

                                 Честито Рождество!

                                 Добра и щедра

                                 Нова Година!

 

                                 Смее се луната,

                                 говорят децата.

 

                                 Честито Рождество!

                                 Добра и щедра

                                 Нова Година!

 

                                 Подавам ръка,

                                 на всички по света.

 

                                 Честито Рождество!

                                 Добра и щедра

                                 Нова Година!


                                         Мая Андонова

Виж ПОСЛАНИЕ

Мая Андонова