Бог Отец

      Бог Отец         

 

      Вседържителю на небето и земята –

 

      Ти Си силата, правдата и свободата,

 

      Ти Си истината, милостта, щедростта,

 

      към душата на човека и делата.

 

Виж БОГ ОТЕЦ