Леля Ванга

 ЛЕЛЯ ВАНГА
 
Тя, жена обикновена
с необикновена съдба,
носеща доброта и светлина,
надежда и утеха за човека,
нуждаещ се от помощта.

Тя, която напътства, дава лек,
показва това, от което се нуждае
човешката душа, за да има път добър,
с делата си да помогне на своята съдба,
да слави Бога, с искрена молба,
свещица в храма да запали,
да изпроси милостта.
Мая Андонова
Виж ЛЕЛЯ ВАНГА