Свети Николай

                        СВЕТИ НИКОЛАЙ                                                    

 

                        Свети Никола се наричаш ти,

                        светецът, който над морето бди,

                        укротяваш хали,

                        укротяваш морските вълни,

                        помагаш на рибаря,

                        да има улов, да има благини.

Виж СВЕТИ НИКОЛАЙ