Саламандър

С черно-жълта окраска,
стои, движи се бавно,
за миг изгубваш го ти.
Страхува се и става
невидим за много очи.
Това си ти, саламандър,
с красив отенък, нали.
               Мая Андонова

Виж САЛАМАНДЪР