Папка със стикери

ПОСЛАНИЕ 

 

Светят звездите,

топлят душите.

 

Честито Рождество!

Добра и щедра

Нова Година!

 

Смее се луната,

говорят децата.

 

Честито Рождество!

Добра и щедра

Нова Година!

 

Подавам ръка,

на всички по света.

 

Честито Рождество!

Добра и щедра

Нова Година!
           Мая Андонова

Виж ПАПКА СЪС СТИКЕРИ