Слънчогледи

       СЛЪНЧОГЛЕДИ

 

       Едно поле от слънчогледи, прекрасно,

       широко, докъдето ти вижда окото.

       Към слънцето обърнали главички,

       слънчогледите радват се на всички.

Виж СЛЪНЧОГЛЕДИ