Венеция

         ВЕНЕЦИЯ

Венеция, Венеция – красота,
мост между суша и вода,
откровение и полъх,
конгломерат от чудеса!
                        Мая Андонова

Виж ВЕНЕЦИЯ