Път

ПЪТ

Ела в сърцето ми се подслони,
завинаги при мене остани,
най-сетне доброто разпознах,            
животът ми се промени.

В недоумление е любовта,
прикрива някаква тъга,
пролетта пътя ми показа,
а звездите тази светлина.

Една ръка напред ме води,
в изгрева образ разпознах,
вятъра любовта догони,
за да остане тя при нас.
Мая АндоноваВиж ПЪТ