Оранжево сияние

        Оранжево сияние

   Какво очарование!?
   Леко вълните пригласят
   за тази Божествена благост
   и само мъдрецът познава,
   на кой, какво му се дава.
Мая Андонова
Виж ОРАНЖЕВО СИЯНИЕ