Ние от нищото

Неща, свързващи света

 
Нима не знаеш, че има неща,
които се виждат едва,
трябва да се взираш, да търсиш,
така ще откриеш света.

Свят пълен с чистота, взаимност, доброта –
една ръка, една искра, едно сърце, една душа –
нима  още се съмняваш, че го има,
че съществува всичко това.

                                                    Мая Андонова

Виж НИЕ ОТ НИЩОТО