Жива вода

     Българийо

 

   Българийо, Българийо,

   наша обичана земя,

   най-красива си на света.

 

   Българийо, Българийо,

   в сърцата си те носим,

   единствена си ти – една!

   Мая Андонова

Виж ЖИВА ВОДА