Розите на любовта

       РОЗИТЕ НА ЛЮБОВТА
 
Коя земя от теб е по-прекрасна,
долина от нежен цвят и аромат,
носеща славата на България,       
на този рай, на дома и на родния край.
Мая Андонова
Виж РОЗИТЕ НА ЛЮБОВТА