Розите на любовта

               Роза за обич

      Бяла роза за мен си ти,
      искреност и нежни сълзи,
      българска е твоята красота,
      силна, ярко светеща звезда.
 
      Ти си изворна вода                            
      от твоята планина,                                                
      като златните жита
      на тази огнена земя.
                            Мая Андонова
 
 
           Розите на любовта
 
Коя земя от теб е по-прекрасна,
долина от нежен цвят и аромат,
носеща славата на България,       
на този рай, на дома и на родния край.
                                  Мая Андонова
Виж РОЗИТЕ НА ЛЮБОВТА