Грях от любов

 
  ПРЕГРЪДКА
 
   Прегръщам те нежно,
   на сън за теб съм мечтал,
   ласките, тайните срещи,
   за тях какво не бих дал.

   Душата в очакване тръпне,
   среща, прегръдка и спор,
   писмата написани пазя,
   за тях какво не бих дал.

   Щях да помоля съдбата
   да ме направи поет,
   да мога да знам правилата                    
   да мога да бъда с теб.
Мая Андонова
Виж ГРЯХ ОТ ЛЮБОВ
Това не е една следваща творба с поезия,
а е път белязан  и съдба, която следва тя.
Нишка от думи,  превърнати в текстове за любовта.
Съдържание:
Прегръдка, Истина, Любов, Спря се при мен, Какво е, Жената, Грях  от любов, Искам те.