Грях от любов

 
     ИСТИНА
 
   В любовта няма закони,
   нито златна среда,
   не можеш сърце да принудиш
   да обича, това не е игра.

   Любовта е волна птица,
   феникс с огромни крила,
   прелита океани, морета,
   пустош, пясък, гора,
   за да пристигне там
   при сродната си душа.

   Сърцето е нежно, ранимо,
   побира се то в ръка,
   при него не може с измама,
   измама и празни слова.
Мая Андонова
Виж ГРЯХ ОТ ЛЮБОВ
Това не е една следваща творба с поезия,
а е път белязан  и съдба, която следва тя.
Нишка от думи,  превърнати в текстове за любовта.
Съдържание:
Прегръдка, Истина, Любов, Спря се при мен, Какво е, Жената, Грях  от любов, Искам те.