Откровение

 

ТОВА СЪМ АЗ

Моите ласки са за теб,
чакай  ме и не тъжи,
само влюбена жена
знае да прощава.

Лошите ти дни

ще превърна в  доброта
и нежните ми пръсти
ще стоплят твоята душа.

Твоят път е начертан,

по него уверено върви,
знай, че има доброта,
молбата твоя прошепни. 

Виж ОТКРОВЕНИЕ
 
Животът е реална игра,
има писани и неписани правила.

Съдържание:

Поморие; Откровение; Защо…; Единствена; Благослов; Това съм аз; Тази песен е за теб; Светулки; Живот.