Откровение

 
   БЛАГОСЛОВ

Ти си въздухът, а аз - земята,
ти си огънят, а аз - водата,
ти си смисълът, а аз - душата.

Ангели обграждат добротата,

Бог да дава чудесата –
това е поетично и омайно.

Космосът е винаги в теб,

Вселената те поздравява,
Бог благословията си дава.

Виж ОТКРОВЕНИЕ
 
Животът е реална игра,
има писани и неписани правила.

Съдържание:

Поморие; Откровение; Защо…; Единствена; Благослов; Това съм аз; Тази песен е за теб; Светулки; Живот.