Откровение

 
  СВЕТУЛКИ

На крилете на любовта
отключва се на сърцето страстта,
дребни малки светулки
светят като звездите в нощта.

Тази приказка не ви е позната,

тя е път и обикновени слова,
само трябва да се опиташ
да разбереш оставените зрънца.

Всеки трябва да проумее,
да  носи чиста душа,
за да ликува сърцето,
човекът да спи у дома.

Виж ОТКРОВЕНИЕ
 
Животът е реална игра,
има писани и неписани правила.

Съдържание:

Поморие; Откровение; Защо…; Единствена; Благослов; Това съм аз; Тази песен е за теб; Светулки; Живот.