С любов за теб

           

      САМО  С ТЕБ

Искам те – ела, ела,
искам те – чуй това,
искам те – поспри сега,
искам те за танца,
за танца на любовта.

Ти си нежен топаз,
ти си сладко ухание –
завърти се, завърти,
не се страхувай ти,
не се страхувай.

Ела, ела – искам те,
ела, ела – чуй това,
ела, ела – поспри сега,
ела, ела за танца,
за танца на любовта.
Мая Андонова

 

Виж С ЛЮБОВ ЗА ТЕБ
Всичко е казано, тежат ни годините, но всичко написано, остава в годините.
Съдържание:
С любов за теб; Невинност; Смисъл; Различен; Образ; Взаимност; Вдъхновение; Прилив; Само  с теб; Истина.