С любов за теб

           

      ВДЪХНОВЕНИЕ

Пея и пиша думите –

нежни думи за любовта.

Една душа, едно сърце –

сърце от хартия.

Нежно сърце, топло сърце –

сърце от хартия.

За теб, за твоята душа –

сърце от хартия.

Познавам душата,

която топли сърце –
сърце от хартия.

Пея и пиша за теб,

за любовта със сърце –
сърце от хартия.
                    Мая Андонова 

Виж С ЛЮБОВ ЗА ТЕБ
Всичко е казано, тежат ни годините, но всичко написано, остава в годините.
Съдържание:
С любов за теб; Невинност; Смисъл; Различен; Образ; Взаимност; Вдъхновение; Прилив; Само  с теб; Истина.